info⌫

HELLO.

Jmenuji se Villem (ano, opravdu dvě “elka”) a jsem 2D grafik. Teda hodně toho, co dělám je grafického rázu (respektive jsou využité grafické tendence, nebo je to něco, co bude využito jako podklad – součást grafického projektu). Ale pro zjednodušení, řekněme, že jsem grafik.
Co teda dělám jako grafik? Asi ze všeho nejvíce bych řekl, že dělám loga, ale v současné době se spíše zaměřuji na ilustativní zpracování grafiky. Ale loga dělám pořád. K nim se vztahují další tiskoviny, jako vizitky, potisky, tisky a jiné merkantilie. Dále, když je potřeba – fotky pro web (občas nafotím i nějakou tu event akci jako koncerty a závody nebo nafotím a upravím produkty do katalogu). Hlavně sem tam nakreslím nějakou tu ilustraci (na univerzitě jsem měl několik výstav zaměřené na kresbu a malbu, později jsem své schopnosti přenesl do typografie, ale ilustrace je ilustrace) no a na konci tvůrčího řetězce udělám jednoduchý web (převážně WordPress platforma).
Hodně zakázek co mám, jsou drobní podnikatelé a jejich začínající business. Vytvářím jim první vizuální styl jejich nového a do budoucna úspěšného brandu. Tím veškerá sranda však nekončí.
Tenhle můj vizuální “guláš” obsahuje různé návrhy pro trička, etikety, samolepky, visačky, bannery, plakáty, billboardy a všeljaká jiná 2D grafika. Zpracování pro obrazovky monitorů, tablety, telefony (jako jsou sociální sítě) a grafika, která se dá vytisknout – Ano, mám zkušenosti s DTP grafikou (práce v reklamní agentuře), takže jsou veškerá data připravena k tisku.
A teď už dost slov, koukněte na některé realizované projekty v galerii pod textem (každý projekt je zvlášť a má svou samostatnou galerii pro více fotek) kontaktujte mě níže či koukněte na ostatní odkazy úplně dole…

My name is Villem and I am a 2D graphic designer. A lot of what I do have graphic characters (respectively, I am using graphic tendencies or it is something it will be used as a base – part of a graphic project). But for simplicity, let’s say I’m a graphic designer.
So what do as a graphic designer? Most of all, I would say – I make logos, but currently, I focus more on illustrative graphics processing and visualisation. But I still make logos if you need one. Next what I do is all mercantile such as business cards, prints, posters etc… If someone needs or is it part of a project, I can do photography as well – photos for the websites (e.g.: sometimes I take pictures of events such as concerts, races or take pictures and edit products for a catalogue)… As an illustrator, I had several exhibitions focused on drawing and painting at University. Later I used my skills in typography. And yeah, I can create some simple websites (mostly on the WordPress platform – like this one).
A lot of the clients I have are a small business and their start-ups. I create their first visual style for a new and future successful brand. However, not all the fun ends there.
This my visual “goulash” contains various designs for t-shirts, labels, stickers, tags, banners, posters, billboards and all other 2D graphics. Processing for PC or mobile displays (e.g.: social sites) and everything to be printed – Yes, I have experience with DTP graphics (I had a job in an advertising agency), so all data that you gonna have are ready to print.
And now enough of my monologue, take a look at some of the realised projects in the gallery below (each project is separate and has its own gallery for more photos and info). Contact me below or look at the other links at the bottom …

PROJEKTY / PROJECTS

KONTAKT / CONTACT